CO JE RONDL

RONDL, neboli Material Market 

Hlavním cílem je, aby Material Market sloužil jako místo, kde se materiály a suroviny budou maximálně využívat a nastartuje se tak průmyslová symbióza, základ pro cirkulární ekonomiku.

Co na RONDLU najdete: 

  • soustřeďuje se zde volný materiál
  • druhotné suroviny
  • materiály, které by jinak skončili jako odpad
  • Může se také jednat o nevyužité skladové zásoby
  • kazové výrobky

Chceme se tak zaměřit na materiálové úspory, opětovné použití,  a také na finanční úspory.

Protože to co je pro Vás možná „odpad“, někdo jiný  může dále využít či zpracovat.

Kdo může RONDL využívat:

Především se zaměřujeme na využití materiálů ve firmách a snažíme se zavést principy cirkulární ekonomiky do odpadového hospodářství firem.

Ale databáze RONDL je otevřena pro všechny: 

– umělecké školy

– školy, které využívají materiál k praktické výuce

– neziskové organizace, spolky

– fyzické osoby

– umělci a další

Využití RONDLU je zdarma, naším úkolem je vás navzájem propojit, více v sekci PODMÍNKY.

I vy můžete na RONDLU nabízet své materiály, suroviny, výrobky. Více v sekci CHCI SE ZAPOJIT.

Přidanou hodnotou Material Marketu je regionálnost, a do budoucna aktivní propojování nabídky a poptávky. Vložené materiály tedy nebudou pouze „ležet“ na webu a čekat až si jich někdo všimne.