ENVI Programy

Hledáte nové cesty, jak firmě ušetřit provozní náklady? Není vám lhostejné životní prostředí? Chcete být trendy a získat konkurenční výhodu? Připravit se na legislativní změny? Chcete znát svou uhlíkovou stopu? Využijte naše ENVI Programy! Co Vám přinesou?

ENVI Sken

ENVI Sken umožňuje získání důležitých informací o provozu firmy, které pomůžou s optimalizací procesů, zlepšením výkonnosti a snížením nákladů. Probíhá sběr dat ve čtyřech oblastech: voda, energetika, odpady a ESG. Sken v 10 hodinách odhalí a navrhne oblasti, ve kterých lze dosáhnout změn a úspor v co nejkratším čase s důrazem na efektivní návratnost investic.

Smyslem ENVI skenu, který je realizován Moravskoslezským inovačním centrem, je přinést osvětu firmě v oblasti udržitelnosti, adaptace a s tím související i mitigace na změnu klimatu. Jednotlivá adaptační opatření pomohou firmám se snižováním jejich spotřeby energií, vody a produkci odpadů a povedou také k jejich soběstačnosti.

ENVI Projekt

Jedná se o navazující program na ENVI Sken. V této fázi se jedná o spolupráci se specialistou na konkrétním změnovém projektu v jedné z oblastí po dobu až 40 hodin. Výstupem je zpracování změnového projektu na danou oblast. Firma se podílí na 25 % nákladech projektu.

ENVI Supervize

Jedná se o odborný dohled nad implementací změnového projektu.